Contract concept.Isolated on white background.3d rendered illustration.

Can tho nails biết làm Everything In GA. Tiệm Mega Nails Snellville In GA cần nhiều thợ nails có kinh nghiệm làm bột, SNS, facial, massage, eyelash, threading, tinting, gel, 3D designs.  Tiệm rộng 5000sf, 44 ghế 24 bàn, Cần thợ yêu nghề, vui vẻ với khách và phải biết tiếng Anh giao tiếp căn bản về nails. Bao lương $150-$200/ngày tùy theo khả năng. Tiệm lớn sang trọng và giá cao nhất khu vực, chỗ làm việc rộng rãi, có managers, môi trường làm việc thoải mái, ấm cúng không tranh dành. 

Để biết thêm thông tin chi tiet xin liên lạc Ricky 909-446-5036  or tiệm 770-299-8888 !

Website tiệm: http://meganailsspa.com

Cần thợ nails biết làm Everything In GA

Cần thợ nails biết làm Everything In GA

Cần thợ nails biết làm Everything In GA

Cần thợ nails biết làm Everything In GA

Cần thợ nails biết làm Everything In GA

Cần thợ nails biết làm Everything In GA
Cần thợ nails biết làm Everything In GA
Cần thợ nails biết làm Everything In GA

Cần thợ nails biết làm Everything In GA

Để biết thêm chi tiết truy cập http://www.tre247.com/can-tho-nails

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.