Contract concept.Isolated on white background.3d rendered illustration.

Tính lương và trả lương trong doanh nghiệp như thế nào – lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp phải trả cho người cần lao để thực hành công việc theo thỏa thuận. Nhưng cần phải bảo đảm không được thấp hơn mức lương tối thiểu.


Doanh nghiệp có quyền chọn lựa hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại nhà băng sao cho thích hợp với tính chất công việc của doanh nghiệp mình.


http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2018/06/H%C3%ACnh-th%E1%BB%A9c-tr%E1%BA%A3-l%C6%B0%C6%A1ng-c%C3%A1c-c%C3%A1ch-t%C3%ADnh-l%C6%B0%C6%A1ng-trong-doanh-nghi%E1%BB%87p.png


Các hình thức trả lương cho người cần lao
cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP các Hình thức trả lương được chỉ dẫn cụ thể như sau:
Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm x Đơn giá sản phẩm


Lương Khoán:


Là hình thức trả lương khi người cần lao hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.


Lương = Mức lương khoán x tỉ lệ % hoàn thành công việc


Lương/ Thưởng theo doanh thu:


Là hình thức trả lương/ thưởng mà thu nhập người cần lao phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/ thưởng doanh số của công ty.


Thường ứng dụng cho nhân viên kinh dinh, viên chức bán hàng… hưởng lương theo doanh thu


lương lậu theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ):
+ lương hướng tháng là khoản lương lậu được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;


+ lương bổng tuần là khoản tiền được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở lương hướng tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;


+ Tiền lương ngày: được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở lương bổng tháng chia cho số ngày làm việc thông thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và đảm bảo cho người cần lao được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít ra 04 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;


+ lương lậu giờ là số lương, tiền công được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở Tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc thông thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động.


Có 2 hình thức mà doanh nghiệp vẫn thường áp dụng:
Hình thức 1:


Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có) / ngày công chuẩn của tháng x số ngày làm việc thực tế
Hình thức 2:


Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có) /26 x ngày công thực tại làm việc
 Hình thức trả lương theo sản phẩm
Lương theo sản phẩm là hình thức tính trả lương cho người cần lao theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đã hoàn tất. Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất cần lao với thù lao cần lao, có tác dụng khuyến khích người cần lao nâng cao năng suất cần lao góp phần tăng sản phẩm


  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.