Phương pháp phân tích hoạt động Tài chính

a/ Phương pháp so sánh

* Điều kiện áp dụng : Các chỉ tiêu cần phải thống nhất về thời  gian và về

không gian, nội dung, tính chất, đơn vị tính toán mà theo mục đích phân tích mà xác định gốc so sánh.

* Nội dung : So sánh giữa số hiện thực kỳ này với số hiện thực kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi về tài chính Doanh nghiệp để đánh giá sự tăng trưởng hay tụt lùi trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

So sánh giữa số hiện thực và số kế hoạch để thấy mức độ phấn đấu của Doanh nghiệp.

So sánh giữa số liệu của Doanh nghiệp với số liệu trung bình nghành, của các Doanh nghiệp khác để đánh giá tình hình tài chính của Doanh nghiệp tốt hay xấu, được hay chưa được.

So sánh theo chiều dọc để xem xét tỉ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thấy được sự thay đổi cả về số lượng tương đối và tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua các mức độ kế toán liên tiếp.

Phương pháp phân tích hoạt động Tài chínhPhương pháp phân tích hoạt động Tài chính

b/ Phương pháp phân tích theo chiều ngang

Là việc so sánh về lượng trên cùng một chỉ tiêu trên các Báo cáo tài chính. Phân tích theo chiều ngang cho thấy sự biến động của từng chỉ tiêu. Điều quan trọng ở đây là không chỉ đi so sánh để thấy được sự biến động về số tuyệt đối để thấy được số tiền biến động qua thời gian là bao nhiêu mà cần thể hiện sự biến động theo số phần trăm.

Điều đó bổ sung nhiều cho bức tranh toàn cảnh. Chẳng hạn Doanh thu năm nay tăng 100 triệu so với năm trước với tỉ lệ 10% sẽ được đánh giá hoàn toàn khác với trường hợp Doanh thu năm nay tăng 100 triệu so với  năm trước với tỉ lệ 0,5%.

Sự biến động về số % được tính bằng sự biến động tuyệt đối giữa các năm chia cho năm gốc. Việc tính toán này ở một số chỉ tiêu cho thấy tốc độ tăng trưởng của Doanh nghiệp. Nếu Doanh nghiệp tăng trưởng các hoạt động kinh doanh của mình thì Doanh thu và thu nhập của Doanh nghiệp phải tăng với tốc độ cao hơn tốc độ lạm phát.

Ngược lại Doanh thu và Thu nhập của Doanh nghiệp tăng với tốc độ nhỏ hơn tốc độ lạm phát thì không thể có tốc độ tăng trưởng ở đó.

Khi phân tích ngang báo cáo tài chính nên so sánh số liệu hiện hành với kết quả cùng kỳ năm trước. Việc này tránh cho việc phân tích không bị bóp méo bởi những dao động theo mùa vụ trong hoạt động kinh doanh.

Điều cần chú ý là tỉ lệ % sẽ không có tác dụng khi số liệu kỳ gốc nhỏ , số liệu kỳ gốc nhỏ nhiều khi cho người đọc Báo cáo tài chính cảm giác nhầm lẫn dẫn đến sự đánh giá bị sai lệch.

c/ Phương pháp phân tích theo chiều dọc

Là việc xem xét xác định tỉ trọng của từng thành phần trong tổng thể quy mô chung. Qua đó thấy được mức độ quan trọng của từng thành phần trong tổng thể. Nếu xem xét mọi thành phần thì điều đó cho thấy cơ cấu của tổng thể.

Ví dụ tỉ trọng của từng loại tài sản trong tổng số của nó cho thấy tầm quan trọng của tài sản đó trong quá trình kinh doanh. Hay xem xét tỉ trọng của nguồn vốn cho thấy kết cấu nguồn vốn của Doanh nghiệp như thế nào?. Tài sản của Doanh nghiệp chủ yếu hình thành từ đâu.

Trong phân tích dọc vấn đề quan trọng là xác định quy mô chung cho phù hợp với từng báo cáo và mối  quan hệ giữa chỉ tiêu xem xét và quy mô chung đó.

Chẳng hạn khi phân tích Bảng Cân đối kế toán thì quy mô chung là tổng tài sản hay tổng nguồn vốn nhưng khi xem xét tình hình phân bổ vốn lưu động thì quy mô chung lại là tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.

d/ Phương pháp phân tích theo giá trị thời gian của tiền

Để đo lường giá trị tài sản của chủ sở hữu, cần sử dụng khái niệm giá trị thời gian của tiền, tức là phải đưa lợi ích và chi phí của dự án về một thời điểm, thường là thời điểm hiện tại. Theo quan điểm của nhà đầu tư dự án được chấp nhận khi LI > CF. Trong trường hợp này chi phí cơ hội của vốn được đề cập như là tỉ lệ chiết khấu

Trong thực tế việc tính toán và so sánh luồng tiền khi có hay không có dự án là rất phức tạp, đặc biệt đối với những Doanh nghiệp lớn. Rất may việc tính toán đó không phải bao giờ cũng rất cần thiết, một khi ta xác định tác động của một dự án đề nghị đối với luồng tiền của Doanh nghiệp ta chỉ cần tập trung vào luồng tiền chênh lệch là kết quả của dự án. Nguyên lý này được gọi là nguyên lý tính độc lập.

Nguyên lý tính độc lập cho rằng : Một khi ta đã xác định luồng tiền chênh lệch khi thực hiện dự án, ta có thể nhìn nhận dự án đó như là một Doanh nghiệp nhỏ với Doanh thu, chi phí , tài sản và tất nhiên là các luồng tiền của nó.

Khi đó ta sẽ xem xét, so sánh các luồng tiền của Doanh nghiệp này với chi phí đầu tư của nó. Kết quả quan trọng của phương pháp này là đánh giá dự án đơn thuần với các giá trị độc lập với hoạt động khác hay dự án khác.

Ngoài ra còn có một số phương pháp mà các Doanh nghiệp hiện nay hay sử dụng là phương pháp tỉ số và phương pháp Dupont.

Xem đầy đủ: hoạt động tài chínhluận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChất lượng tín dụng trung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.